اطلاعیه فروشگاه

در صورت عدم موفقیت در خرید چند دقیقه دیگر دوباره امتحان کنید. (((از مطالب هر پاورپوینت به صورت تصادفی چند اسلاید برای معرفی و نمونه آورده شده است)))

دانلود پاورپوینت مهندسی ژنتیک- 26 اسلاید

دانلود پاورپوینت مهندسی ژنتیک- 26 اسلاید               نام‌های دیگر: تکنولوژی زیستی، فناوری DNA نوترکیب، دست‌ورزی ژنی تعریف: فرایند دست‌ورزی در ژن‌ها برای دستیابی به هدف‌های مختلف که از مهمترین آنها تولید ژن یا فرآورده آن به مقدار انبوه می‌باشد. تاریخچة ابداع: الفـ دانشمندان: استانلی کوهن، هربرت بایر بـ- نوع آزمایش: وارد کردن ژن سازنده rRNA   از نوعی قور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت مهندسی ژنتیک در پزشکی زیست و آزمایشگاه سال چهارم - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت مهندسی ژنتیک در پزشکی زیست و آزمایشگاه سال چهارم - 20 اسلاید                 1) درمان ناهنجاری‌های ژنتیک   ساختن داروها موارد مصرف: درمان بیماری‌های ژنی که در آنها بدن قادر به ساختن یک نوع پروتئین خاص نیست. روش درمان: ساختن پروتئین‌های مورد نیاز توسط باکتری‌ها با بکار بردن روش‌ه ا ی مهندسی ژنتیک مثال‌ها   بیماری هموفیلی : تعریف بیماری: ناتوانی در انعقاد خون به ع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت درس 7 جغرافیای دهم ویژگی های جمعیت ایران - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس 7 جغرافیای دهم ویژگی های جمعیت ایران - 16 اسلاید               سر فصل مطالب پراکندگی جمعیت در ایران رشد جمعیت ساختمان جمعیت سیاست های جمعیتی مهاجرت   پراکندگی جمعیت در ایران به نقشۀ پراکندگی جمعیت ایران، به دقت نگاه کنید و به سؤالات پاسخ دهید . آیا جایی دیده می شود که از جمعیت خالی باشد؟ کدام نقاط، پرجمعیت و کدام یک کم جمعیت هستند؟ آیا جمعیت در همه جای کشور ما یکسان پراکنده شده است؟ پراکندگی جم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت های مولکول‌های زیستی درس زیست و ازمایشگاه دهم تجربی

دانلود پاورپوینت های مولکول‌های زیستی درس زیست و ازمایشگاه دهم تجربی             ویژگی عنصر کربن 5 اسلاید انواع واکنش زیستی 6 اسلاید انواع ترکیبات آلی 18 اسلاید ساختار تار عنکبوت 3 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت های سفری به درون سلول زیست و ازمایشگاه دهم تجربی

دانلود پاورپوینت های سفری به درون سلول زیست و ازمایشگاه دهم تجربی             میکروسکوپ 11 اسلاید اندازه سلول 10 اسلاید سلول های پروکاریوت 5 اسلاید دیواره سلولی 5 اسلاید غشای سلولی 7 اسلاید اندامک ها 45 اسلاید تبادل مواد در سلول 19 اسلاید تریکودینا 5 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت سفری در دنیای جانداران زیست و ازمایشگاه دوم تجربی

دانلود پاورپوینت سفری در دنیای جانداران زیست و ازمایشگاه دوم تجربی               جانداران تک سلولی 4 اسلاید جانداران پر سلولی 5 اسلاید انواع بافت های جانوری 14 اسلاید بافت های گیاهی 15 اسلاید رده بندی جانواران 4 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت گوارش درس زیست شناسی و ازمایشگاه دهم تجربی

دانلود پاورپوینت گوارش درس زیست شناسی و ازمایشگاه دهم تجربی               دستگاه گوارش علفخواران 6 اسلاید گوارش انسان- دهان 7 اسلاید گوارش انسان- معده 5 اسلاید گوارش انسان- روده باریک 9 اسلاید گوارش درروده بزرگ 5 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت تبادل گازها زیست شناسی و ازمایشگاه دهم تجربی

دانلود پاورپوینت تبادل گازها زیست شناسی و ازمایشگاه دهم تجربی               تبادل گاز در جانوران 8 اسلاید دستگاه تنفسی انسان 10 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت گردش مواد زیست و ازمایشگاه دهم تجربی

دانلود پاورپوینت گردش مواد زیست و ازمایشگاه دهم تجربی               گردش مواد در جانوران ذ13 اسلاید گردش مواد در گیاهان 18 اسلاید گردش مواد در انسان 34 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید زیست شناسی و ازمایشگاه دهم تجربی

دانلود پاورپوینت تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید زیست شناسی و ازمایشگاه دهم تجربی             محیط داخلی بدن و پدیده هومئوستازی 5 اسلاید دفع مواد زائددر جانوران 5 اسلاید دفع مواد زائد در انسان 11 اسلاید دفع مواد زائد در گیاهان 4 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان
تعداد صفحه(1):

دسته بندی محصولات فروشگاه

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات

تصویر ثابت