ایمیل ما برای ارتباط siamak_n61@yahoo.com

اطلاعیه فروشگاه

در صورت عدم موفقیت در خرید چند دقیقه دیگر دوباره امتحان کنید. (((از مطالب هر پاورپوینت به صورت تصادفی چند اسلاید برای معرفی و نمونه آورده شده است)))چنانچه فایلی متعلق به شماست و از قرار گرفتن در سایت ناراضی هستید یا از فایل خریداری شده راضی نیستید و یا موفق به دانلود نشده اید و یا هر مشکل دیگر احتمالی لطفا با ایمیل موجود در قسمت بالای سایت سمت راست در ارتباط باشید.

دانلود پاورپوینت اندازه گیری و مدل سازی درس امار و مدلسازی دهم-26 اسلاید

دانلود پاورپوینت اندازه گیری و مدل سازی درس امار و مدلسازی دهم-26 اسلاید             آمار : علم جمع آوری ، تحلیل و ارائه اطلاعات و علم ارقام و جدول ها می باشد. برای بررسی های آماری نیاز به اندازه گیری داریم. اندازه گیری: اولین قدم در رسیدن به اطلاعات عددی یا بیان اطلاعات به زبان اعداد و ارقام یااختصاص یک معیار عددی به یک صفت را اندازه گیری می گوییم. انواع اطلاعات: اطلاعات کمی: به صورت اعداد و ارقام بیان شده و قابل تفسیر نیست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت جامعه و نمونه درس امار و مدلسازی دهم

دانلود پاورپوینت جامعه و نمونه درس امار و مدلسازی دهم               نمونه تصادفی 18 اسلاید روش جمع آوری داده ها 6 اسلاید جامعه 4 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت متغیرهای تصادفی درس امار و مدلسازی دهم-13 اسلاید

دانلود پاورپوینت متغیرهای  تصادفی درس امار و مدلسازی دهم-13 اسلاید               متغیر تصادفی: مشخصه یا صفت ویژه ای از افراد جامعه که مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد . انواع متغیر تصادفی: الف)متغیر کمی: متغیرهایی که قابل اندازه گیری هستند یا متغیری که با عدد و رقم بیان می شود و دارای واحد اندازه گیری است که به دو دسته زیر تقسیم می شود. 1)متغیر کمی پیوسته: متغیری که اگر دو مقدار      و &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت دسته بندی داده ها و جدول فراوانی درس امار و مدلسازی دهم

دانلود پاورپوینت دسته بندی داده ها و جدول فراوانی درس امار و مدلسازی دهم             جدول فراوانی 5 اسلاید دسته بندی داده ها 9 اسلاید انواع فراوانی 4 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت شاخص های مرکزی درس آمار و مدلسازی پایه دهم

دانلود پاورپوینت شاخص های مرکزی درس آمار و مدلسازی پایه دهم               مد 5 اسلاید میانه 7 اسلاید نمودار جعبه ای4 اسلاید میانگین 13 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هفتم آمار و مدلسازی پایه دهم شاخص های پراکندگی

دانلود پاورپوینت فصل هفتم آمار و مدلسازی پایه دهم شاخص های پراکندگی               دامنه تغییرات 5 اسلاید واریانس 7 اسلاید انحراف معیار 5 اسلاید ضریب تغییرات 4 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):