ایمیل ما برای ارتباط siamak_n61@yahoo.com

اطلاعیه فروشگاه

در صورت عدم موفقیت در خرید چند دقیقه دیگر دوباره امتحان کنید. (((از مطالب هر پاورپوینت به صورت تصادفی چند اسلاید برای معرفی و نمونه آورده شده است)))چنانچه فایلی متعلق به شماست و از قرار گرفتن در سایت ناراضی هستید یا از فایل خریداری شده راضی نیستید و یا موفق به دانلود نشده اید و یا هر مشکل دیگر احتمالی لطفا با ایمیل موجود در قسمت بالای سایت سمت راست در ارتباط باشید.

دانلود پاورپوینت انگلیسی دهم The other side of the moon در 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت انگلیسی دهم The other side of the moon در 10 اسلاید             Possessive Pronouns: Mark:  Why have you brought your work home? Sara:  I’ll do it later. Let’s go now. Shall we take my car? Mark: Well, i’d rather not take mine. I think there’s something wrong with it .   My, mine, your,etc . express possession and similar meaning. My car means the car belonging to me, yo ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی ضمیر ملکی - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی ضمیر ملکی - 8 اسلاید             Ø ضمایر ملکی ضمایری هستند که به جای ملکیت(اسم و صفت ملکی) می آیند. مثال: این ماشین من است .   این مال من است .                                     &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت کاربردany و no - در 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت کاربردany و no - در 8 اسلاید             Ø اگر بخواهیم از بودن چیزی صحبت کنیم (پاسخ به سوال مثبت باشد )، در این صورت قبل از اسم از کلمات some, many, few, little, a lot of ,much,  استفاده می شود . Ø از  no و any زمانی استفاده می شود که بخواهیم از ن بو دن چیزی صحبت کنیم. Ø No و Any قبل از یک اسم به تنهایی یا اسم و صفت با هم به کار می روند.( ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت انگلیسی پایه پیش دانشگاهی مرور نیم سال اول - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت انگلیسی  پایه پیش دانشگاهی مرور نیم سال اول - 8 اسلاید             — core/involve/ efficient/extinction/ smoothly/ embarrassment/predict   No one exactly knows what led to the………….of dinosaurs. Instead focusing on details, we should get straight to the …………of problem. Parents should ………….their children more in making family de ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت گرامر درس 3 زبان انگلیسی دهم ضمایر موصولی - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت گرامر درس 3 زبان انگلیسی دهم ضمایر موصولی - 12 اسلاید               Øکلمات who (چه كسي)، whom (چه كسي را) ، which  (كدام) ، whose (مال چه كسي)، هر وقت در اول جمله بيايند، سؤال مي سازند . Who is your teacher? چه كسي معلم شماست؟ Whom do you see in this picture? شما چه كسي را در اين عكس مي بينيد؟   Øاما زمانیکه اين كلمات در وسط جمله مي آيند، نقش اتصال دهنده را دارند و ضمير موص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی 2 Whashoe and the puzzles- در 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی 2 Whashoe and the puzzles- در 9 اسلاید                WASHOE AND THE PUZZLES        I felt really tired when I took the train to work yesterday because Sarah and I had been to a party the evening before. We hadn't gone to bed until after one. I hadn't been on the train long when I had a bit of a shock. I suddenly realized that I'd left my wallet at home. Then I began t ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت گرامر درس 1 زبان انگلیسی ماضی بعید - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت گرامر درس 1 زبان انگلیسی ماضی بعید - 10 اسلاید             Øاين زمان براي بيان عملي است كه در زمان گذشته و قبل از يك عمل ديگر اتفاق افتاده باشد كه اولين عمل را به صورت ماضي بعيد و دومين عمل را به گذشته ساده مي نويسيم: • … ........ + ( P.P ) قسمت سوم فعل + had + فاعل   Øاگر فعل ب ا قاعده باشد ، قسمت سوم فعل با اضافه کرد ن ed   به آ خر آن درست می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس سوم toy town زبان انگلیسی 2 دهم - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس سوم toy town زبان انگلیسی 2 دهم - 9 اسلاید               Relative  Pronouns:   Emma:    I saw Natalie the other day. Melanie: Natalie?The girl who plays the piano? Emma:   No, that’s Natasha. Natalie is the student who dropped ut of collge , the one who never did any studying. She’s working in Davidson’s now, the shop that sells very expensiv ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):