ایمیل ما برای ارتباط siamak_n61@yahoo.com

اطلاعیه فروشگاه

در صورت عدم موفقیت در خرید چند دقیقه دیگر دوباره امتحان کنید. (((از مطالب هر پاورپوینت به صورت تصادفی چند اسلاید برای معرفی و نمونه آورده شده است)))چنانچه فایلی متعلق به شماست و از قرار گرفتن در سایت ناراضی هستید یا از فایل خریداری شده راضی نیستید و یا موفق به دانلود نشده اید و یا هر مشکل دیگر احتمالی لطفا با ایمیل موجود در قسمت بالای سایت سمت راست در ارتباط باشید.

دانلود پاورپوینت آفرینش همه تنبیه خداوند دل است/سفر فارسی نهم- 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت آفرینش همه تنبیه خداوند دل است/سفر فارسی نهم- 24 اسلاید                 آرایه : بنفش و نرگس        مراعات نظیر /چو بنفشه       تشبیه/در و سر           جناس /بنفشه در این بیت نماد غفلت و سرافکندگی/نرگس ،نماد بینایی و آگاهی است/سرغفلت  در پیش گرفتن        & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت عجایب صنع حق تعالی/ پرواز فارسی نهم- 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت عجایب صنع حق تعالی/ پرواز فارسی نهم- 18 اسلاید             بدان که هر چه در وجود است ، همه صنع خدای تعالی است . آسمان و کتاب و ماه و ستارگان و زمین آنچه بر وی است ، چون کوه و بیابان و نهرها و آنچه در کوه هاست از جواهر و معادن و آن چه بر روی زمین است از انواع نباتات و آنچه در بر و بحر است از انواع حیوانات و آنچه میان آسمان و زمین است چون میغ و باران و برف و تگرگ و رعد و برق و قوس و قزح و علاماتی که در هوا پدید آید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت مثل آیینه ، کار و شایستگی / باغبان نیک اندیش فارسی نهم- 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت مثل آیینه ، کار و شایستگی / باغبان نیک اندیش فارسی نهم- 20 اسلاید               چو بفروختی ، از که خواهی خرید ؟                     متاع جوانی به بازار نیست آرایه های ادبی : متاع جوانی = اضافه تشبیهی / فروختن ، خریدن ، متاع و بازار= مراعات نظیر / بازار = استعاره از دنیا نکته دستوری :  بفروختی = ماضی ساده ( ساخت ق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت هم نشین / دریچه های شکوفایی فارسی نهم - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت  هم نشین / دریچه های شکوفایی فارسی نهم - 32 اسلاید               فعل نهی : داد ده تا داد یابی خوب گوی تا خوب شنوی . گار طابل علم باشی ، پرهیزگار و قانع باش و علم دوست و بردبار و کم سخن و دور اندیش معنی : در مورد مردم عادل باش تا مردم نسبت به تو عادل باشند ، سخنان خوب گو تا سخنان خوب بشنوی اگر خواهان دانش هستس پرهیزگار و خرسند باش و دوست دار علم شکیبا کم حرف و آینده نگر باش نکته دستوری :  پرهیزگار : م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت آداب زندگانی / شو خطر کن فارسی پایه نهم- 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت آداب زندگانی / شو خطر کن فارسی پایه نهم- 17 اسلاید               بدان که مردم بی هنر مادام بی سود باشد ، چون مغیلان که تن دارد ولی سایه ندارد نه خود را سود کند و نه غیر خود را معنی : آگاه باش که انسان بدون فضیلت و بی لیاقت همیشه بی فایده است ، مانند درخت مغیلان که شاخه دارد اما سایه برای استراحت دیگران ندارد ، بنابراین نه به خود فایده می رساند نه به دیگران   (مردم به مغیلان تشبیه شده ) نکته دستوری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت هم زیستی با مام میهن / دوراندیشی فارسی نهم- 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت هم زیستی با مام میهن / دوراندیشی فارسی نهم- 15 اسلاید               پاورپوینت هم زیستی با مام میهن / دوراندیشی فارسی نهم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت پرتو امید فارسی نهم- 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت پرتو امید فارسی نهم- 16 اسلاید               آرایه ها : تلمیح به داستان حضرت یوسف و حسادت برادران او که یوسف را به چاه افکندند و پدرش یعقوب از شدت دوری او نابینا شد / یوسف و کنعان = مراعات نظیر / کلبه ی احزان = اضافه تشبیهی / کلبه احزان و گلستان = تضاد نکته دستوری : گم گشته = صفت مشتق – مرکب/ گلستان = مسند ( چگونه شود ؟ = گلستان = مسند ) باز آید = فعل پیشوندی نکته ادبی : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت راز موفقیت فارسی نهم- 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت راز موفقیت فارسی نهم- 15 اسلاید               پاورپوینت راز موفقیت فارسی نهم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت آرشی دیگر / نیک رایان فارسی نهم- 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت آرشی دیگر / نیک رایان فارسی نهم- 23 اسلاید               آرایه های ادبی : پروا کردن تکبیر: استعاره ( تکبیر مانند پرنده ای است که پرش را باز کرد ) / (تکبیر ) در میان آتش و باروت ، غوغا کرد : تشخیص /آتش ، باروت ، نارنجک و تانک : مراعات نظیر / دهان تانک : تشخیص / کودکی از جنس نارنجک در دهان تانک ها افتاد : کنایه نکته دستوری : ناگهان : قید / کرد : فعل ماضی / افتاد : ماضی ساده / نارنجک : مشتق   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت زن پارسال فارسی پایه نهم- 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت زن پارسال فارسی پایه نهم- 10 اسلاید           پاورپوینت زن پارسال فارسی پایه نهم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):