اطلاعیه فروشگاه

در صورت عدم موفقیت در خرید چند دقیقه دیگر دوباره امتحان کنید. (((از مطالب هر پاورپوینت به صورت تصادفی چند اسلاید برای معرفی و نمونه آورده شده است)))

دانلود پاورپوینت کسرمتعارفی ریاضی ششم ابتدایی

دانلود پاورپوینت کسرمتعارفی ریاضی ششم ابتدایی         کسر و عدد مخلوط 5 اسلاید ضرب و تقسیم کسر 16 اسلاید مقایسه و ساده کردن کسر 15 اسلاید     جمع و تفریق کسرها 10 اسلاید   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت عددهای اعشاری ریاضی ششم ابتدایی

دانلود پاورپوینت عددهای اعشاری ریاضی ششم ابتدایی         جمع و تفریق کسرها 10 اسلاید نمایش اعشاری عددها 12 اسلاید تقسیم یک عدد بر عدد طبیعی 12 اسلاید تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری 12 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت اندازه گیری طول و زاویه ریاضی ششم ابتدایی

دانلود پاورپوینت اندازه گیری طول و زاویه ریاضی ششم ابتدایی         اندازه گیری طول 12 اسلاید فاصله 14 اسلاید اندازه گیری زاویه 15 اسلاید   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت عددهای تقریبی ریاضی ششم ابتدایی

دانلود پاورپوینت عددهای تقریبی ریاضی ششم ابتدایی         قطع کردن 13 اسلاید گرد کردن 11 اسلاید نمایش عدد های تقریبی روی محور 12 اسلاید   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت نسبت، تناسب و درصد ریاضی ششم ابتدایی

دانلود پاورپوینت نسبت، تناسب و درصد ریاضی ششم ابتدایی         جدول تناسب 16 اسلاید مقدارهای متناسب 11 اسلاید درصد و ریاضیات مالی 12 اسلاید   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت اندازه گیری سطح و حجم ریاضی ششم ابتدایی

دانلود پاورپوینت اندازه گیری سطح و حجم ریاضی ششم ابتدایی         مقایسه و اندازه گیری سطح 12 اسلاید مساحت شکل های هندسی 14 اسلاید حجم شکل های هندسی 5 اسلاید مقایسه و اندازه گیری حجم 7 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت مختصات و عددهای صحیح ریاضی ششم ابتدایی

دانلود پاورپوینت مختصات و عددهای صحیح ریاضی ششم ابتدایی         محورهای مختصات 11 اسلاید تقارن و مختصات 7 اسلاید عددهای صحیح 10 اسلاید روش های مختلف جمع و تفریق 6 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان
تعداد صفحه(1):

دسته بندی محصولات فروشگاه

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات

تصویر ثابت