اطلاعیه فروشگاه

در صورت عدم موفقیت در خرید چند دقیقه دیگر دوباره امتحان کنید. (((از مطالب هر پاورپوینت به صورت تصادفی چند اسلاید برای معرفی و نمونه آورده شده است)))

دانلود پاورپوینت احجام- 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت احجام- 11 اسلاید                 هر جسمی که بخشی از فضا را اِشغال کرده باشد حجم دارد. تمام اَجسام اطراف ما دارای حجم هستند. حجم بعضی از اجسام آنقدر کوچک است که نمی توان با چشم آن ها را مشاهده کرد. مثل سلّول یا اتم؛ به شکل های زیر توجه کن.     می خواهیم حجمِ شکلِ زیر را به دست آوریم. اندازه ی هر بعدِ مکعب های کوچک 1 سانتی متر است. هیچ دقّت کردی که ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت مساحتِ شکل های هندسی لوزی و ذوزنقه ریاضی پنجم ابتدایی- 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت مساحتِ شکل های هندسی لوزی و ذوزنقه ریاضی پنجم ابتدایی- 9 اسلاید               همان طور که می بینی، قطر بزرگ لوزی هم اندازه ی طول مستطیل و قطر کوچک لوزی هم اندازه ی عرض مستطیل است. مستطیل از 8 مثلّثِ هم اندازه تشکیل شده و لوزی هم از 4 مثلّث پس نتیجه می گیریم که مساحتِ لوزی نصفِ مساحتِ مستطیل است.   برای محاسبه ی مساحت شکل های پیچیده لازمه اون شکل را به چند شکلِ ساده تقسیم کنیم و مساحت هر کدوم را جداگانه حساب کنیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت محیطِ دایره ریاضی پنجم ابتدایی- 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت محیطِ دایره ریاضی پنجم ابتدایی- 8 اسلاید                 در سال گذشته آموختی: محیطِ یک شکل یعنی اندازه ی دور تا دورِ آن شکل در این درس قراره با چگونگی محاسبه ی محیطِ دایره آشنا شویم. هر دایره به تعداد بی شمار، شُعاع و قطر دارد. به قطر و شعاعِ دایره های زیر توجّه کن. محیطِ یک دایره یعنی اندازه ی دور تا دورِ آن. می توان محیطِ یک دایره را با استفاده از یک مترِ خیّاطی اندازه گیری کرد. ولی استفاده ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم ریاضی پنجم ابتدایی کسر

دانلود پاورپوینت فصل دوم ریاضی پنجم ابتدایی کسر         تقسیم کسرها 6 اسلاید ضرب اعداد مخلوط 8 اسلاید کسرهای بزرگتر از واحد 10 اسلاید جمع و تفریق عددهای مخلوط 9 اسلاید ضرب کسر 9 اسلاید   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه پنجم ابتدایی نسبت ، تناسب و درصد

دانلود پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه پنجم ابتدایی نسبت ، تناسب و درصد         نسبت 6 اسلاید تناسب 7 اسلاید درصد 7 اسلاید نسبت های مساوی 14 اسلاید   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل اول ریاضی پنجم ابتدایی عدد نویسی و الگوها

دانلود پاورپوینت فصل اول ریاضی پنجم ابتدایی عدد نویسی و الگوها         یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی - 5 اسلاید معرفی میلیارد 9 اسلاید الگوها 9 اسلاید جمع و تفریق عددهای مرکب 8 اسلاید   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم ریاضی پنجم ابتدایی تقارن و چندضلعی ها

دانلود پاورپوینت فصل چهارم ریاضی پنجم ابتدایی تقارن و چندضلعی ها         تقارن مرکزی 5 اسلاید زاویه و نیمساز 6 اسلید چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن 6 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم ریاضی پمجم ابتدایی عددهای اعشاری

دانلود پاورپوینت فصل پنجم ریاضی پمجم ابتدایی عددهای اعشاری         عددهای اعشاری 5 اسلاید تفریق عددهای اعشاری 4 اسلاید ضرب عددهای اعشاری 6 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت مساحت لوزی و ذوزنقه و محیط دایره ریاضی پنجم ابتدایی - 4 و 3 اسلاید

دانلود پاورپوینت مساحت لوزی و ذوزنقه و محیط دایره ریاضی پنجم ابتدایی - 4 و 3 اسلاید         ریاضی  پنجم دبستان   مبحث :مساحت لوزی و ذوزنقه مبحث :محیط دایره   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت حجم ریاضی پنجم دبستان - 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت حجم ریاضی  پنجم دبستان - 6 اسلاید           ریاضی  پنجم دبستان   مبحث :حجم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت گنجایش ریاضی پنجم ابتدایی - 5 اسلاید

دانلود پاورپوینت گنجایش ریاضی پنجم ابتدایی - 5 اسلاید         ریاضی  پنجم دبستان   مبحث :گنجایش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت جمع آوری و نمایش داده ها ریاضی پنجم ابتدایی - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت جمع آوری و نمایش داده ها ریاضی پنجم ابتدایی - 8 اسلاید           ریاضی  پنجم دبستان   مبحث :جمع آوری و نمایش داده ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت میانگین ریاضی پنجم ابتدایی - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت میانگین ریاضی پنجم ابتدایی - 8 اسلاید         ریاضی  پنجم دبستان   مبحث :میانگین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت احتمال ریاضی پنجم ابتدایی- 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت احتمال ریاضی پنجم ابتدایی- 6 اسلاید           ریاضی  پنجم دبستان   مبحث :احتمال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان
تعداد صفحه(1):

دسته بندی محصولات فروشگاه

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات

تصویر ثابت