اطلاعیه فروشگاه

در صورت عدم موفقیت در خرید چند دقیقه دیگر دوباره امتحان کنید. (((از مطالب هر پاورپوینت به صورت تصادفی چند اسلاید برای معرفی و نمونه آورده شده است)))

دانلود پاورپوینت تاریخ روانشناسی از رنسانس تا امروز- 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت تاریخ روانشناسی از رنسانس تا امروز- 27 اسلاید                 سوال های مداوم در روانشناسی :     ماهیت انسان چیست ؟ آیا انسان ها از اراده آزاد برخوردارند؟   ذهن وبدن چگونه بهم مربوط می شوند ؟   ویژگی های انسان تا چه اندازه ای به وسیله وراثت در برابر تجربه تعیین می شوند؟   انسان هاچه ارتباطی با حیوانات دارند؟   و...   _ ذهن وبدن را مجزا اما در تعامل می دانست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت اندیشه های مربوط به یادگیری- 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت اندیشه های مربوط به یادگیری- 21 اسلاید                 فهرست مطالب žشناخت‌شناسی و نظریه یادگیری   žافلاطون   žارسطو   žآغاز روانشناسی نوین   žتاثیرات تاریخی بر نظریه یادگیری   žنخستین مکتب‌های روانشناسی   žاراده‌گرایی   žساخت‌گرایی   žکارکرد گرایی   žرفتار گرایی   ž  ž ž- فیلسوف خردگرا، افلاطون: žدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت علتها و آسیبهای ارتباط دختر و پسر-33 اسلاید

دانلود پاورپوینت علتها و آسیبهای ارتباط دختر و پسر-33 اسلاید                 علت ارتباط آقا پسرها با دختر خانم ها علت ارتباط دختر خانم ها با آقا پسرها علتهای کلی این ارتباط آسیبهای ارتباط دختر و پسر مضرات این رابطه در یک نگاه آسیبهای اجتماعی این ارتباط برای دختر خانم ها نظر آقا پسرها در مورد دختران رابطه ای   6- دختران می گویند اغلب وقتها در خانه تنها هستیم و برای پر کردن وقت و خروج از تنهایی به صح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت الگوی طراحی مریل- 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت الگوی طراحی مریل- 9 اسلاید                                                    طبقه بندی هدفهای آموزشی مریل              مریل برای اولین بار سطوح عملکرد مورد انت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت طراحی واحد یادگیری- 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت طراحی واحد یادگیری- 32 اسلاید                 تعریف طراحی آموزشی:   کاربرد منظم و نظام مند تحلیل، طراحی، توسعه، اجرا و ارزشیابی در فرایند یاددهی- یادگیری. • • مراحل هشت گانه طراحی واحد یادگیری تغییرات مواد .1 بررسی و تشخیص نیازها گروه ابتدا از طریق روش نیاز سنجی و تحلیل خطا برای تشخیص نیازمندی های بچه ها استفاده کرد. بدین منظور که ابتدا فهرستی از سوالات در مورد تغ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت الگوی اسلامی-ایرانی یاددهی-یادگیری مهندسی- 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت الگوی اسلامی-ایرانی یاددهی-یادگیری مهندسی- 12 اسلاید                 •توجه به هیجان در فرایند یاددهی- یادگیری از سال 2000 به بعد کاملا مشهود است و تحقیقات فراوانی در اوایل قرن 21 صورت گرفته و هم اکنون ادامه داد.(نگاه کنید به: شن، ونگ و شن،2009). •عدم توجه به هیجان طراحی آموزشی توسط اسلینتنر و همکارانش (2000) اینگونه بیان شده است که: رویکردهای موجود طراحی آموزشی در باره اینکه آموزش را چگونه طراحی ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل 5 روشها و فنون تدریس فتحی آذر،طبقه بندی روشهای تدریس-26 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل 5 روشها و فنون تدریس فتحی آذر،طبقه بندی روشهای تدریس-26 اسلاید                      در تدریس هر موضوعی نخست هدف،محتوا،کلاس و گروه سنی مورد نظر مشخص می شوندسپس نوبت به چگونگی تدریس یا روش انجام مراحل آموزشی در رسیدن به هدف با توجه به محتوا و سایر عوامل می رسد.معلم در اجرای عمل تدریس باید از تجربیات،اصول شناخته شده، یافته های پژوهشی و در کل از روشهای تدریس استفاده می کند .(فتحی آذر،ص187)    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت روشهای تدریس پیشرفته- 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت روشهای تدریس پیشرفته- 12 اسلاید             منبع: •فتحی آذر،اسکندر،روشها و فنون تدریس،1391،تبریز،انتشارات دانشگاه تبریز   روش سخنرانی این روش یکی از قدیمیترین شیوه های آموزشی  و بویژه در نظام آموزشی بیشتر دیده می شود در باره ی پیدایش این شیوه عده ای آن را به دموکراسی یونان می دانند یعنی کسانی به مجلس آن دولت راه می یافتند که از قدرت سخنوری خوبی برخوردار بودند برخی آن را به شکل گرف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت روش تحقیق درروان شناسی وعلوم تربیتی- 160 اسلاید

دانلود پاورپوینت روش تحقیق درروان شناسی وعلوم تربیتی- 160 اسلاید               نظریه عبارت است از مجموعه ای ازروابط درونی ساختها(مفاهیم) ، تعاریف وقضایایی که دیدگاه منظمی ازپدیده ها راازطریق تعیین روابط بین متغیرها به منظور تبیین ، پیش بینی وکنترل پدیده ها مشخص می کند.   تدوین مسأله مطالعه منابع انتخاب طرح تحقیق تعیین و تعریف جامعه و غرنه جمع آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل اطلاعات بحث و نتیجه گیری تهیه گزارش تحقیق اولین قدم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت موسیقی و پرورش کودک خلاق-49 اسلاید

دانلود پاورپوینت موسیقی و پرورش کودک خلاق-49 اسلاید                 موسیقی انتزاعی ترین و همچنین مانوس ترین و فراگیرترین هنر است که اگر همخوان با نت های  موزون هستی شود بهترین بستر را برای پرورش هوش شهودی و شکوفایی استعدادهای فطری فراهم می آورد در نگاه موسیقایی به جهان هستی همه چیز از ذرات بنیادی  تا کرانه های کیهان همه عنا صر، نت های هماهنگ از یک سمفونی بزرگ و باشکوه هستند که آهنگ آفرینش را از ازل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت نظریه های تدریس یادگیری- 63 اسلاید

دانلود پاورپوینت نظریه های تدریس یادگیری- 63 اسلاید                 منبع: کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر بی.آر.هرگنهان دکتر متیو اچ. السون کتاب روانشناسی یادگیری  دکتر علی  اکبر سیف   نظریه های رفتاری vیادگیری تغییر در رفتار اشکار است vفرایندهای ذهنی غیر قابل دسترس می باشند vرفتارهای مشاهده پذیر و اندازه پذیر تعیین کننده است   یادگیری تدریجی است با افزایش تعد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت خشونت خانگی-63 اسلاید

دانلود پاورپوینت خشونت خانگی-63 اسلاید                 u هر سال در سراسر جهان تقریباً 1.6 میلیون مرگ به خاطر خشونت اتفاق می افتد. u در همه جای دنیا زنان کم و بیش در معرض خشونت هستند. u در کشورهای مختلف شیوع خشونت در بارداری بطور قابل توجهی متفاوت است از  1درصد در ژاپن به 28 درصد در پرو متغیر است. u در کشورهای در حال توسعه، متوسط بروز خشونت بین 4 تا 10 درصد می باشد . u در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت طبیعت گرایی و آموزش و پرورش، روسو-16 اسلاید

دانلود پاورپوینت طبیعت گرایی و آموزش و پرورش، روسو-16 اسلاید                 طبیعت گرایی براین فرض مبتنی است که طبیعت بنیادواقعیت است.طبیعت فی نفسه نظامی کلی است که تمامیت هستی ازجمله انسان وطبیعت انسانی رادربرمی گیردوتبیین می کند.طبیعت گرایی علی رغم تنوعات وابهامهایش  بالاخص درآموزش وپرورش دارای این مضامین مشترک است : 1-برای تامین مقاصدآموزش وپرورش بایدبه طبیعت وطبیعت انسانی به مثابه جزئی ازنظام طبیعی تو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت آلفردآدلر- 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت آلفردآدلر- 24 اسلاید               ¨انسان را نمیتوان مجزا از دیگران مورد مطالعه قرار دادبلکه مطالعه انسان باید در زمینه اجتماعی او انجام پذیرد ¨آدلر اولین روان کاوی بود که به ماهیت اجتماعی انسان تاکید ورزید ¨شکل گیری روانشناسی فردی متاثر از نظرات کانت ؛ارسطو ؛ نیچه و. ¨شباهت کانت وآدلر : هدف انسان اورا در جهت غلبه بر مشکلات خاص به تلاش وا می دارد ¨شباهت نیچه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت بازی درمانی - 93 اسلاید

دانلود پاورپوینت بازی درمانی - 93 اسلاید               تعدادی از اسلایدها به ص.رت تصویر می باشد مقدمه تاریخچه بخش اول : بازی تعاریف و نظریه ها بخش دوم : بازی درمانی کلیات تعاریف و روشها  بخش سوم : کاربردهای بازی درمانی در تشخیص و ارزیابی  بخش چهارم : پژوهش در بازی درمانی       بازی و کاردرمانی  بخش پنجم :     •«بازی همانند عشق است ، همه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت مقدمه اي بر علوم رفتاري- 42 اسلاید

دانلود پاورپوینت مقدمه اي بر علوم رفتاري- 42 اسلاید                 اين مهارت بيان گر شناخت فرد از تواناييها وضعف هاي خويش مي باشد و اينكه فرد چگونه قادر به تشخيص و حل تعارض ، ايجاد ارتباط موثر و غيره مي باشد. توان تجزيه و تحليل صحيح موقعيت اين مهارت امكان رفتار مناسب بر اساس تجزيه و تحليل درست موقعيت را امكان پذير مي سازد و اينكه افراد در خلا كار نميكنند،انها سازمان را مجموعه اي از لايه ها شامل گروهها ،نيا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت آزمون فرافکن رورشاخ راهنمای سنجش روانی گری گراث مارنات- 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت آزمون فرافکن رورشاخ راهنمای سنجش روانی گری گراث مارنات- 20 اسلاید                 ž رورشاخ یک آزمون فرافکنی سنتی شامل 10 لکه جوهر به اشکال متقارن است. ž هدف کلی،سنجش ساختار شخصیتی مراجع است. ž از آزمودنی خواسته میشود توضیح دهد که هر یک از این لکه ها او را به یاد چه چیزهایی می اندازد. ž فرضیه اصلی رورشاخ آن است که محرک محیطی به وسیله نیازها،انگیزه ها،تعارض ها و آمایه های ادراکی شخص سازمان داده میشود.   ž پس از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم وششم انگیزش از مفاهیم تا کاربرد استیفن پی رابینز- 50 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل پنجم وششم انگیزش از مفاهیم تا کاربرد استیفن پی رابینز- 50 اسلاید                 مدیریت مبتنی بر هدف چیست ؟ درمدیریت بر مبنای هدف به مشارکت افراد درتعیین هدف تاکید می شود این هدفها باید قابل لمس،قابل تائید وقابل سنجش باشند. ارزش مدیریت مبتنی برهدف دراین است که می توان بدانوسیله هدفهای کوچک سازمانی را به صورت هدفهای خاص ،برای واحد سازمان واعضای آن درآورد.مدیریت مبتنی بر هدف ایجاب می کندکه سازمان را به صورت واحدها واجزای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت تحلیل محتوای کتاب های درسی- 179 اسلاید

دانلود پاورپوینت تحلیل محتوای  کتاب های درسی- 179 اسلاید                 مقدمه روش تحلیل محتوا روش شناسی (ویلیام رومی) تاریخچه و مفهوم تحلیل محتوا مفهوم ارتباط محتوا حوزه مطالعات توصیفی آزمایشی سایر روشها تعيين هدف نمونه گیری رمز گذاری مقوله بندی طبقه بندی مقوله ها ارزيابی عينی طبقه ها       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت Child Psychiatry- در 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت Child Psychiatry- در 23 اسلاید                 به انگلیسی History: Chief complaint, present illness, developmental his., psychiatric his., medical his., family social his. & parents ’ marital status, educational his. & current school functioning, peer relationship , current family functioning, family psychiatric & medical his. Physical examination Neuropsychiatric ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان
تعداد صفحه(16):

دسته بندی محصولات فروشگاه

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات

تصویر ثابت