اطلاعیه فروشگاه

در صورت عدم موفقیت در خرید چند دقیقه دیگر دوباره امتحان کنید. (((از مطالب هر پاورپوینت به صورت تصادفی چند اسلاید برای معرفی و نمونه آورده شده است)))

دانلود پاورپوینت روش تحقیق درروان شناسی وعلوم تربیتی- 160 اسلاید

دانلود پاورپوینت روش تحقیق درروان شناسی وعلوم تربیتی- 160 اسلاید               نظریه عبارت است از مجموعه ای ازروابط درونی ساختها(مفاهیم) ، تعاریف وقضایایی که دیدگاه منظمی ازپدیده ها راازطریق تعیین روابط بین متغیرها به منظور تبیین ، پیش بینی وکنترل پدیده ها مشخص می کند.   تدوین مسأله مطالعه منابع انتخاب طرح تحقیق تعیین و تعریف جامعه و غرنه جمع آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل اطلاعات بحث و نتیجه گیری تهیه گزارش تحقیق اولین قدم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت موسیقی و پرورش کودک خلاق-49 اسلاید

دانلود پاورپوینت موسیقی و پرورش کودک خلاق-49 اسلاید                 موسیقی انتزاعی ترین و همچنین مانوس ترین و فراگیرترین هنر است که اگر همخوان با نت های  موزون هستی شود بهترین بستر را برای پرورش هوش شهودی و شکوفایی استعدادهای فطری فراهم می آورد در نگاه موسیقایی به جهان هستی همه چیز از ذرات بنیادی  تا کرانه های کیهان همه عنا صر، نت های هماهنگ از یک سمفونی بزرگ و باشکوه هستند که آهنگ آفرینش را از ازل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت نظریه های تدریس یادگیری- 63 اسلاید

دانلود پاورپوینت نظریه های تدریس یادگیری- 63 اسلاید                 منبع: کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر بی.آر.هرگنهان دکتر متیو اچ. السون کتاب روانشناسی یادگیری  دکتر علی  اکبر سیف   نظریه های رفتاری vیادگیری تغییر در رفتار اشکار است vفرایندهای ذهنی غیر قابل دسترس می باشند vرفتارهای مشاهده پذیر و اندازه پذیر تعیین کننده است   یادگیری تدریجی است با افزایش تعد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت خشونت خانگی-63 اسلاید

دانلود پاورپوینت خشونت خانگی-63 اسلاید                 u هر سال در سراسر جهان تقریباً 1.6 میلیون مرگ به خاطر خشونت اتفاق می افتد. u در همه جای دنیا زنان کم و بیش در معرض خشونت هستند. u در کشورهای مختلف شیوع خشونت در بارداری بطور قابل توجهی متفاوت است از  1درصد در ژاپن به 28 درصد در پرو متغیر است. u در کشورهای در حال توسعه، متوسط بروز خشونت بین 4 تا 10 درصد می باشد . u در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت طبیعت گرایی و آموزش و پرورش، روسو-16 اسلاید

دانلود پاورپوینت طبیعت گرایی و آموزش و پرورش، روسو-16 اسلاید                 طبیعت گرایی براین فرض مبتنی است که طبیعت بنیادواقعیت است.طبیعت فی نفسه نظامی کلی است که تمامیت هستی ازجمله انسان وطبیعت انسانی رادربرمی گیردوتبیین می کند.طبیعت گرایی علی رغم تنوعات وابهامهایش  بالاخص درآموزش وپرورش دارای این مضامین مشترک است : 1-برای تامین مقاصدآموزش وپرورش بایدبه طبیعت وطبیعت انسانی به مثابه جزئی ازنظام طبیعی تو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت آلفردآدلر- 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت آلفردآدلر- 24 اسلاید               ¨انسان را نمیتوان مجزا از دیگران مورد مطالعه قرار دادبلکه مطالعه انسان باید در زمینه اجتماعی او انجام پذیرد ¨آدلر اولین روان کاوی بود که به ماهیت اجتماعی انسان تاکید ورزید ¨شکل گیری روانشناسی فردی متاثر از نظرات کانت ؛ارسطو ؛ نیچه و. ¨شباهت کانت وآدلر : هدف انسان اورا در جهت غلبه بر مشکلات خاص به تلاش وا می دارد ¨شباهت نیچه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت بازی درمانی - 93 اسلاید

دانلود پاورپوینت بازی درمانی - 93 اسلاید               تعدادی از اسلایدها به ص.رت تصویر می باشد مقدمه تاریخچه بخش اول : بازی تعاریف و نظریه ها بخش دوم : بازی درمانی کلیات تعاریف و روشها  بخش سوم : کاربردهای بازی درمانی در تشخیص و ارزیابی  بخش چهارم : پژوهش در بازی درمانی       بازی و کاردرمانی  بخش پنجم :     •«بازی همانند عشق است ، همه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت مقدمه اي بر علوم رفتاري- 42 اسلاید

دانلود پاورپوینت مقدمه اي بر علوم رفتاري- 42 اسلاید                 اين مهارت بيان گر شناخت فرد از تواناييها وضعف هاي خويش مي باشد و اينكه فرد چگونه قادر به تشخيص و حل تعارض ، ايجاد ارتباط موثر و غيره مي باشد. توان تجزيه و تحليل صحيح موقعيت اين مهارت امكان رفتار مناسب بر اساس تجزيه و تحليل درست موقعيت را امكان پذير مي سازد و اينكه افراد در خلا كار نميكنند،انها سازمان را مجموعه اي از لايه ها شامل گروهها ،نيا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت آزمون فرافکن رورشاخ راهنمای سنجش روانی گری گراث مارنات- 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت آزمون فرافکن رورشاخ راهنمای سنجش روانی گری گراث مارنات- 20 اسلاید                 ž رورشاخ یک آزمون فرافکنی سنتی شامل 10 لکه جوهر به اشکال متقارن است. ž هدف کلی،سنجش ساختار شخصیتی مراجع است. ž از آزمودنی خواسته میشود توضیح دهد که هر یک از این لکه ها او را به یاد چه چیزهایی می اندازد. ž فرضیه اصلی رورشاخ آن است که محرک محیطی به وسیله نیازها،انگیزه ها،تعارض ها و آمایه های ادراکی شخص سازمان داده میشود.   ž پس از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم وششم انگیزش از مفاهیم تا کاربرد استیفن پی رابینز- 50 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل پنجم وششم انگیزش از مفاهیم تا کاربرد استیفن پی رابینز- 50 اسلاید                 مدیریت مبتنی بر هدف چیست ؟ درمدیریت بر مبنای هدف به مشارکت افراد درتعیین هدف تاکید می شود این هدفها باید قابل لمس،قابل تائید وقابل سنجش باشند. ارزش مدیریت مبتنی برهدف دراین است که می توان بدانوسیله هدفهای کوچک سازمانی را به صورت هدفهای خاص ،برای واحد سازمان واعضای آن درآورد.مدیریت مبتنی بر هدف ایجاب می کندکه سازمان را به صورت واحدها واجزای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت تحلیل محتوای کتاب های درسی- 179 اسلاید

دانلود پاورپوینت تحلیل محتوای  کتاب های درسی- 179 اسلاید                 مقدمه روش تحلیل محتوا روش شناسی (ویلیام رومی) تاریخچه و مفهوم تحلیل محتوا مفهوم ارتباط محتوا حوزه مطالعات توصیفی آزمایشی سایر روشها تعيين هدف نمونه گیری رمز گذاری مقوله بندی طبقه بندی مقوله ها ارزيابی عينی طبقه ها       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت Child Psychiatry- در 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت Child Psychiatry- در 23 اسلاید                 به انگلیسی History: Chief complaint, present illness, developmental his., psychiatric his., medical his., family social his. & parents ’ marital status, educational his. & current school functioning, peer relationship , current family functioning, family psychiatric & medical his. Physical examination Neuropsychiatric ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری- 42 اسلاید

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری- 42 اسلاید                 •0-1- نیمکره راست : خلاقیت ، تصویر ها ، رنگ ، احساسات ، نگاه کل نگر ، بصیرت ، درک ، شناخت •0-2- نیمکره چپ : ارزیابی ، منطق ، استدلال ، توجیه ، تجزیه و تحلیل،محاسبه ، واقع بینی •آرزوهای محال،خوب هستند،اما یک ایده زمانی خلاق است که زاییده نیمکره راست مغز باشد و نیمکره چپ مغز آن را تصدیق کند. •0-3- تلفیق : •هما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت تاريخ آموزش وپرورش در تمدن ايران و اسلام- 234 اسلاید

دانلود پاورپوینت تاريخ آموزش وپرورش در تمدن ايران و اسلام- 234 اسلاید               l طبقات توانگران وبزرگان قوم تربيت كودكان خويش را در خانه انجام مي دادند وباتوجه به توانايي مالي يك يا چند اديب رابرمي گزيدند . l در شرايط خاصي محافل ديني ،علمي وادبي در خانه ها تشكيل مي شد . l در زمان اختناق هاي زيانبار و تحميلي سلاطين  خانه در نشر و اشاعه فرهنگ و گسترش علوم نقش ارزشمندي داشت .       1 -كتابخان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب ارزشیابی اموزشی عباس بازرگان، چگونه ارزشیابی کنیم- 47 اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب ارزشیابی اموزشی عباس بازرگان، چگونه ارزشیابی کنیم- 47 اسلاید                 } الگو چیست؟ } در اصطلاح عامه: هر چیزی که باید مورد سرمشق قرار گیرد. } از نظر متخصصان : استفاده از توصیف یا تشبیه به منظور تجسم یا ادراک پدیده ای پیچیده } از نظر متخصصان ارزشیابی اموزشی : الگو متشکل از اصول طبقه بندی شده برای اجرای ارزشیابی است } در این دسته الگو سوالهای مورد ارزیابی عبارتند از: .1 آیا شرکت کنندگان در برنامه به هدف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت آسیبهای روانی و جسمی به کودک-63 اسلاید

دانلود پاورپوینت آسیبهای روانی و جسمی به کودک-63 اسلاید                 زمان‌هايي كه  سندرم تكان شديد كودك اتفاق مي‌افتد •يك فرد بزرگتر با خشونت و عصبانيت با كودك رفتار كند •يك فرد بزرگسال براي لذت بردن، كودك را به هوا بالا اندازد •سر كودك ناگهان در حين تكان شديد به سمت جلو و عقب برود •چرخاندن كودك به اطراف •حمل كودك روي پشت يا شانه • سوار کردن کودک  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت آشنائی با تکنیکهای خلاقیت- 48 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنائی با تکنیکهای خلاقیت- 48 اسلاید                 طوفان فكري موثرترين و احتمالاً متداولترين فرايند گروهي است كه بيش از 60 سال پيش توسط الكس اسبورن طراحي شد. اين فرايند معمولا با نرمش فكري (بیان مساله) آغاز شده و سپس اعضاي گروه درباره مسئله فكر كرده و راه حل هاي گوناگون را به صورت في البداهه و شفاهی مطرح می كنند. هر چه ايده ها خلاقانه و بيشتر باشند بهتر است. فرايند طوفان فكري با يك گروه 6 تا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت اصول روش تحقيق- 198 اسلاید

دانلود پاورپوینت اصول روش تحقيق- 198 اسلاید                 علم : ويژگي ها l از افكار كلي ساخته شده است. l معرفت علمي در نتيجه افزايش و كمال معرفت سطحي حاصل گشته كه آن هم اساساً از ادراك و حافظه سرچشمه مي گيرد. l علم معرفتي (شناختي) جمعي درباره امور كلي است. l علم تلاش براي شناخت حقيقت است. حقيقت صفت احكامي است كه توافق همه اذهان و وحدت نظر را ايجاد كند.   1- شرايط انتخاب موضوع .1 عل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت چارچوب معلمی- 26 اسلاید

دانلود پاورپوینت چارچوب معلمی- 26 اسلاید                 همه حرفه ها تعریفی دقیق و جا افتاده از تخصص و فعالیتهای عوامل اجرایی خود – چه تازه کار و چه کارآزموده- دارند و این امر تضمینی همه جانبه برای آن افراد است تا خود و همکارانشان را در بالاترین سطح اجرا نگاه دارند. به همین ترتیب، چارچوب معلمی، نه تنها برای معلمان بلکه برای جامعه وسیعتر آموزشی قابل استفاده است، و این معنا را به ذهن متبادر می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت حیطه های پژوهش در آموزش- 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت حیطه های پژوهش در آموزش- 28 اسلاید                 — درونداد ( input ): يادگيرندگان، معلم/ مدرس، برنامه درسي، مواد آموزشي، فضا و تجهيزات، مدير، تشكيلات، بودجه و ... — فرایند ( process ): فرايند ياددهي- يادگيري، فرايند ساختي- سازماني، فرايند پشتيباني — برونداد ( output ): نمره هاي نيمسال تحصيلي، گزارشهاي پيشرفت تحصيلي از پايه اي به پايه بالاتر دانش آموختگان، دانش توليد شده/ اشاعه ي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(15):

دسته بندی محصولات فروشگاه

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات

تصویر ثابت