ایمیل ما برای ارتباط siamak_n61@yahoo.com

اطلاعیه فروشگاه

در صورت عدم موفقیت در خرید چند دقیقه دیگر دوباره امتحان کنید. (((از مطالب هر پاورپوینت به صورت تصادفی چند اسلاید برای معرفی و نمونه آورده شده است)))چنانچه فایلی متعلق به شماست و از قرار گرفتن در سایت ناراضی هستید یا از فایل خریداری شده راضی نیستید و یا موفق به دانلود نشده اید و یا هر مشکل دیگر احتمالی لطفا با ایمیل موجود در قسمت بالای سایت سمت راست در ارتباط باشید.

دانلود پاورپوینت عدد نویسی ریاضی چهارم ابتدایی - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت عدد نویسی ریاضی چهارم ابتدایی - 11 اسلاید         الگوی شمردن 1000 تا 1000 تا را ادامه دهید  مانند نمونه، جاهای خالی را پرکنيد. دوتا ده هزارتا برابر است با: ________________ هزار يعنی عدد:___________ دويست تا هزارتا برابر است با:_______________ هزار يعنی عدد:___________ سيصد و بيست تا هزارتا برابر است با:__________ هزار يعنی عدد:___________  چهارصد و هفتاد و دوتا هزارتا برابر است با : _______ هزار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت معرفی میلیون ریاضی چهارم ابتدایی - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت معرفی میلیون ریاضی چهارم ابتدایی - 17 اسلاید           شما  با مفهوم 1000 تایی از طریق مکعب ها آشنا شدید یاد گرفتید که هر مکعب نشانگر واحد 1000 تایی می باشد   حتی می توان این اعداد را به این صورت هم یادداشت کرد گذاشتن جای خالی به تعداد ارزش مکانی موجود و جداکردن ، 3 تا ، 3 تا و قرار دادن هر عدد در ارزش مکانی مربوط   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت الگوها ریاضی چهارم ابتدایی - 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت الگوها ریاضی چهارم ابتدایی - 13 اسلاید           نمایش منظمی از اطلاعات و اعداد که سعی می کنیم روند منطقی آنها را پیدا کنیم ، الگو نامیده می شود .     الگوهایی که مثال زده شده  از مدل جمع با یک عدد ، ضرب در یک عدد ، تفریق از یک عدد و تقسیم بر یک عدد بدست می آید . حتی می توان الگوها را روی اشکال نیز نمایش داد .   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت شناخت کسر ریاضی چهارم ابتدایی - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت شناخت کسر ریاضی چهارم ابتدایی - 17 اسلاید           کسر به معنای جزیی از یک کل می باشد.از  کسرها قسمتی از یک چیز (شکل) بریده شده است اما باید دقت کرد این قسمت های برش خورده شده به اندازه برابر و یکسان قسمت شده باشد(تمام نکته ها باید با هم برابر باشند) به مثال زیر دقت کنید 1 قسمت از 3 قسمت این شکل رنگ خورده است 2 تا از 6 دایره رنگ شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت جمع و تفریق کسرها ریاضی چهارم دبستان - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت جمع و تفریق کسرها ریاضی چهارم دبستان - 20 اسلاید         در ابتدا جمع و تفریق کسرها را با هم از روی شکل مورد بررسی قرار می دهیم . به مثال زیر دقت کنید :   مثال : حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورید . نکته : -کسری ک ه صورت آن برابر صفر باشد مساوی صفر است . -کسری که صورت و مخرج آن با هم برابر است مساوی واحد ( یک ) می شود .   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت تساوی کسر ریاضی چهارم ابتدایی - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت تساوی کسر ریاضی چهارم ابتدایی - 19 اسلاید           برای ساخت کسرهای مساوی دو روش موجود می باشد که به بررسی این دو روش می پردازیم به مثال روبرو دقت کنید 1- با ضرب کردن کسرها در مقدار مشخص می توان به کسرهای مساوی آن دسته رسید همین طور از روی شکل داریم:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت ضرب عدد در کسر ریاضی چهارم ابتدایی - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت ضرب عدد در کسر ریاضی چهارم ابتدایی - 8 اسلاید             حاصل جمع کسرها را روی محور نشان دهید . برای شکل های زیر تساوی ضرب بنویسید .   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت محاسبه حاصل ضرب ریاضی چهارم ابتدایی - 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت محاسبه حاصل ضرب ریاضی چهارم ابتدایی - 13 اسلاید           محاسبه حاصل ضرب   روش انجام محاسبات حاصل ضرب اعداد صفردار و نحوه ی محاسبات عددی ِ این عبارات با دانستن روش انجام آنها در حل و محاسبات خیلی ساده و کاربردی است . در محاسبات اعدادی که جلوی آن ها صفر وجود همیشه می توان بدون در نظر گرفتن صفر در جلوی عدد ، مورد محاسبه واقع شود و سپس صفرها شمرده شده و در جلوی حاصل ضرب قرار گرفته شود .   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت محاسبه های تقریبی ریاضی چهارم ابتدایی - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت محاسبه های تقریبی ریاضی چهارم ابتدایی - 15 اسلاید         در بدست آوردن تقریب های اعداد هدف این است که ببینیم عدد مورد نظر به چه عددی نزدیکتر می باشد حال این نزدیک بودن با توجه به ارزش مکانی که در عدد ذکر می شود مورد بررسی قرار می گیرد به مثال های زیر دقت کنید   نکته : در اعدادی که رقم 5 وجود دارد که در وسط مرحله است عدد را به عددی بعدی نزدیکتر می کنیم.می توانیم اعداد را روی محور نیز به صورت تقریبی نشان دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت تقسیم و بخش پذیری ریاضی چهارم ابتدایی - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت تقسیم و بخش پذیری ریاضی چهارم ابتدایی - 14 اسلاید           تقسیم و بخش پذیری   برای شروع درس ، با یک مثال مبحث را آغاز می کنیم . می خواهیم 17 شکلات را به بسته های 3 تایی تقسیم کنیم . می بینیم که 4 دسته ی 4 تایی درست می شود و یک عدد باقی می ماند .     رابطه های تقسیم : 1)  مقسوم = باقی مانده + ( خارج قسمت ×  مقسوم علیه ) 2) مقسوم علیه > باقی مانده   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت تقسیم بر عدد یک رقمی ریاضی چهارم ابتدایی - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت تقسیم بر عدد یک رقمی ریاضی چهارم ابتدایی - 12 اسلاید           تقسیم دو رقمی بر یک رقمی   برای شروع درس ، با یک مثال مبحث را آغاز می کنیم . 39 از 3 ده تایی و 9 تا یکی درست شده است . ابتدا می بینیم در 3 ده تایی یعنی 30 تا ، چند تا 3 تا وجود دارد که می بینیم 10 تا 3 تا وجود دارد و سپس می بینیم در 9 یکی چند تا 3 تایی وجود دارد که می بینیم که سه تا سه تا وجود دارد . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت تقسیم بر عدد دو رقمی ریاضی چهارم ابتدایی - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت تقسیم بر عدد دو رقمی ریاضی چهارم ابتدایی - 14 اسلاید           برای تقسیم یک عدد 2 رقمی بر یک عدد 2 رقمی ابتدا سعی می کنیم تقریب مناسب آن را پیدا کرده و به صورت تقریبی عملیات را انجام دهیم . روش تقسیم   اگر 4 را قرار دهیم : 920 بزرگتر از 875 می شود .   پس عدد را کوچکتر انتخاب می کنیم . تقسیم را ادامه می دهیم :   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت زاویه ریاضی چهارم ابتدایی - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت زاویه ریاضی چهارم ابتدایی - 9 اسلاید         زاویه از برخورد دو نیم خط تشکیل می شود . هر زاویه یک راس و دو ضلع دارد . اندازه زاویه با مقدار باز شدن دو ضلع آن کم و زیاد می شود و اگر ضلع های زاویه را ادامه دهیم ، اندازه ی زاویه تغییر نمی کند . زاویه راست ( قائمه ) : اندازه زاویه راست 90 درجه است . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت اندازه گیری زاویه ریاضی چهارم ابتدایی - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت اندازه گیری زاویه ریاضی چهارم ابتدایی - 19 اسلاید           اندازه‌گیری زاویه: گاهی اوقات اندازه‌ی دو زاویه، خیلی به هم نزدیک است و برای مقایسه‌ی آن‌ها با روش‌های گفته شده ممکن است دچار اشتباه شویم. برای جلوگیری از این اشتباه احتمالی، باید دقّت کار خود را بیش‌تر کنیم. برای این منظور از وسیله ای به نام نقاله ‌ کمک می‌گیریم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت اندازه گیری زمان ریاضی پایه چهارم ابتدایی - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت اندازه گیری زمان ریاضی پایه چهارم ابتدایی - 10 اسلاید           اندازه گیری زمان : در سال گذشته ،با ساعت و دقیقه و نحوه نمایش و نوشتن آن ها اشنا شده ایم بسیاری از مسائل مربوط به زمان را می توانیم با رسم یک ساعت حل کنیم. مثال : چهل دقیقه بعد از ساعت 8:30 را به کمک ساعت رو به رو بدست آورید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت اندازه گیری زمان ریاضی پایه چهارم ابتدایی - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت اندازه گیری زمان ریاضی پایه چهارم ابتدایی - 15 اسلاید             دو تکه چوب یک متری (100 سانتی متر)را در نظر بگیرید که هر یک به 5 قسمت مساوی 20 سانتی متر تقسیم شده اند.می خواهیم طول های مختلفی را که با کنار هم قرار دادن یا روی هم قرار دادن این دو تکه چوب می توان درست کرد بدست آوریم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت عدد مخلوط ریاضی چهارم ابتدایی - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت عدد مخلوط ریاضی چهارم ابتدایی - 10 اسلاید         برای نمایش عدد مخلوط           ابتدا به اندازه ی قسمت صحیح (4 واحد)روی محور حرکت می کنیم و سپس بین دو عدد 4 و 5 را با توجه به مخرج قسمت کسری که 6 است.به 6 قسمت مساوی تقسیم می کنیم.چون صورت قسمت کسری 5 است.پس باید پنجمین قسمت از شش قسمت فاصله ی بین 4 و5 را مشخص کنیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت عدد اعشاری ریاضی چهارم ابتدایی - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت عدد اعشاری ریاضی چهارم ابتدایی - 11 اسلاید           اعداد اعشاری روی محورفاقد نمایش کسرها و اعداد مخلوط روی محور است با این تفاوت که در اعداد اعشاری فاصله هر دو عدد روی محور به 10 قسمت مساوی تقسیم می شود (هر قسمت کوچک بین دو عدد ،0/1 را نشان می دهد)مثلا برای نمایش 1/7روی محور باید فاصله بین 1 و 2 را به دو قسمت تقسیم کنیم و هفتمین قسمت را مشخص کنیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):