ایمیل ما برای ارتباط siamak_n61@yahoo.com

اطلاعیه فروشگاه

در صورت عدم موفقیت در خرید چند دقیقه دیگر دوباره امتحان کنید. (((از مطالب هر پاورپوینت به صورت تصادفی چند اسلاید برای معرفی و نمونه آورده شده است)))چنانچه فایلی متعلق به شماست و از قرار گرفتن در سایت ناراضی هستید یا از فایل خریداری شده راضی نیستید و یا موفق به دانلود نشده اید و یا هر مشکل دیگر احتمالی لطفا با ایمیل موجود در قسمت بالای سایت سمت راست در ارتباط باشید.

دانلود پاورپوینت خرس کوچولو/راه سلامتی/ستاره فارسی دوم ابتدایی - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت خرس کوچولو/راه سلامتی/ستاره فارسی دوم ابتدایی - 20 اسلاید           با افزودن (بی) به کدام کلمه ی زیر می توان ترکیب با معنایی درست کرد؟   1)قشنگ                       2)درست                      3)نگاه &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت کتابخانه کلاس ما/یار مهربان فارسی دوم ابتدایی - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت کتابخانه کلاس ما/یار مهربان فارسی دوم ابتدایی - 10 اسلاید             اگر “ هم ” قبل از یک سری کلمات بیاید می تواند کلمات جدید با معانی جدیدی تولید کند. به عنوان مثال:    هم + کلاس= هم کلاسی هم + راه = همراه هم + سفر =.................. هم + سایه =................. هم+ کار = ................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت مسجد محله ما/چغندر پر برکت فارسی دوم ابتدایی - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت مسجد محله ما/چغندر پر برکت فارسی دوم ابتدایی - 9 اسلاید             ویژگی های خوانداری و نوشتاری نشانه ی ”و“ :   üگاهی صدای (او) می دهد                           آم و خت ، آم و زش ، ص و ر üگاهی صدای ( _ ِ) می دهد        & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت خرس کوچولو/راه سلامتی/ستاره فارسی دوم ابتدایی - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت خرس کوچولو/راه سلامتی/ستاره فارسی دوم ابتدایی - 9 اسلاید             اگر ”بی“ قبل از یک سری کلمات بیاید می تواند کلمات جدید با معانی جدیدی تولید کند. به عنوان مثال:    بی + حوصله= بی حوصله بی + سلیقه = بی سلیقه بی + نظم =.................. بی + کار =................. بی + ادب = ................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت مدرسه خرگوش ها/تمیز باش و عزیز باش فارسی پایه دوم ابتدایی - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت مدرسه خرگوش ها/تمیز باش و عزیز باش فارسی پایه دوم ابتدایی -  21 اسلاید           کدام کلمه ی زیر به معنی قشنگ نیست؟   1)خوشگل                      2)ناز                       3)زیبا        ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت چوپان درستکار/احوالپرسی فارسی دوم ابتدایی - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت چوپان درستکار/احوالپرسی فارسی دوم ابتدایی - 17 اسلاید             در این درس، ماجرای مردی است که صاحب گوسفندان زیادی بود و چوپان درست کاری داشت که او را از کارهای نادرست نهی می کرد اما گوشش بدهکار نبود، تا اینکه روزی سیل گوسفندانش را برد و صاحب گوسفندان به سزای عمل خود رسید.     4- به کدام کلمه (( ها )) نمی توان اضافه کرد ؟ الف-  تنها           ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت کوشا و نوشا/خوش اخلاقی فارسی دوم ابتدایی - 22 اسلاید

دانلود پاورپوینت کوشا و نوشا/خوش اخلاقی فارسی دوم ابتدایی - 22 اسلاید           پاورپوینت کوشا و نوشا/خوش اخلاقی فارسی دوم ابتدایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت دوستان ما/مورچه اشکریزان، چرا اشکریزان؟ فارسی دوم ابتدایی - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت دوستان ما/مورچه اشکریزان، چرا اشکریزان؟ فارسی دوم ابتدایی - 27 اسلاید           پاورپوینت دوستان ما/مورچه اشکریزان، چرا اشکریزان؟ فارسی دوم ابتدایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت از همه مهربانتر/مثل یک رنگین کمان/همکاری فارسی دوم دبستان - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت از همه مهربانتر/مثل یک رنگین کمان/همکاری فارسی دوم دبستان - 17 اسلاید           کدام گزینه از بستگان مادر است ؟   1)پسرخاله                            2)عمه                        3)دختر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی زیارت - 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی زیارت - 7 اسلاید             واژه سازی       •وضو خانه یعنی جایی که در آن وضو می گیرند . •نماز خانه یعنی جایی که در آن نماز می خوانند . • گل خانه یعنی جایی که در گل نگه می دارند . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت فردوسی/یک کلاغ، چهل کلاغ فارسی دوم ابتدایی - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت فردوسی/یک کلاغ، چهل کلاغ فارسی دوم ابتدایی - 8 اسلاید           پاورپوینت فردوسی/یک کلاغ، چهل کلاغ فارسی دوم ابتدایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت ایران زیبا/ای خانه ما فارسی دوم ابتدایی - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت ایران زیبا/ای خانه ما فارسی دوم ابتدایی - 8 اسلاید             پاورپوینت ایران زیبا/ای خانه ما فارسی دوم ابتدایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت پرچم/با پرستو های شاد فارسی دوم ابتدایی - 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت پرچم/با پرستو های شاد فارسی دوم ابتدایی - 7 اسلاید           پاورپوینت پرچم/با پرستو های شاد فارسی دوم ابتدایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی نوروز/عمو نوروز -11 اسلاید

دانلود پاورپوینت  فارسی دوم ابتدایی نوروز/عمو نوروز -11 اسلاید           دانلود پاورپوینت  فارسی دوم ابتدایی نوروز/عمو نوروز -11 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس شانزدهم فارسی دوم ابتدایی - 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس شانزدهم فارسی دوم ابتدایی - 7 اسلاید             درس شانزدهم - پرواز قطره/شیر و موش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):